Aktualności

Informacja dotycząca badań technicznych "Anglików"

Badania techniczne pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie

04.02.2020Czytaj więcej

Nowy wzór formularza do rozliczeń opłaty ewidencyjnej

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 2546 z 2019 r.)

31.01.2020Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowy - Kazachstan - BRAK WOLNYCH MIEJSC

Wyjazd szkoleniowy - Kazachstan - BRAK WOLNYCH MIEJSC

29.01.2020Czytaj więcej

TAXI

Aktualne wymagania techniczne dla pojazdów TAXI

27.01.2020Czytaj więcej

Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

W zakładce Akty Prawne udostępniamy Państwu uaktualniony tekst ujednolicony rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

15.01.2020Czytaj więcej

Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

W zakładce Akty Prawne udostępniamy Państwu uaktualnione teksty ujednolicone ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

03.01.2020Czytaj więcej

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Dnia 23 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2483 ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

30.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Dnia 23.12.2019 r. pod pozycją 2482 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

27.12.2019Czytaj więcej