Aktualności

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja dotycząca zbliżających się zmian będących kolejnym elementem tzw. pakietu "ułatwień i oszczędności dla kierowców".

29.06.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Określono nową specyfikację techniczną dla blankietu dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami

17.05.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego profesjonalnego

Informujemy, że rozporządzeniem MI określono nową specyfikację dla blankietu profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami.

10.05.2022Czytaj więcej

Warsztaty dla uprawnionych diagnostów samochodowych

Zapraszamy przedstawicieli SKP pod Patronatem ITS na nieodpłane szkolenia, które organizujemy w siedzibie ITS.

30.03.2022Czytaj więcej

Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na SKP

Zapraszamy Państwa do projektu pilotażowego, w którym możecie Państwo generować dodatkowe PRZYCHODY. Bezkosztowo i bezwarunkowo.

30.03.2022Czytaj więcej

Projekt zmian m.in. w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdów

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

24.03.2022Czytaj więcej

Wycofanie z ruchu samochodu osobowego i inne zmiany, aktualizacja tekstów jednolitych

Weszły w życie kolejne elementy tzw. pakietu \"ułatwień i oszczędności dla kierowców\"

03.02.2022Czytaj więcej

Od 2 lutego 2022 roku nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów policji

Zmiany warunków dodatkowych w zakresie uprzywilejowania oraz oznakowania pojazdów Policji oraz Żandarmerii Wojskowej określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

24.01.2022Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP