Szkolenia dla kandydatów na diagnostów

Szanowni Państwo

Instytut Transportu Samochodowego organizuje szkolenia dla kandydatów i pracowników stacji kontroli pojazdów.
Zajęcia odbywają się w Zakładzie Procesów Diagnostyczno-Obsługowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80.
Szkolenia prowadzą specjaliści ITS wykorzystując certyfikowane (atestowane) urządzenia i przyrządy diagnostyczne najnowszej generacji.

 

 

Szkolenia w ITS dają pełną wiedzę dotyczącą urzędowej diagnostyki pojazdów, prawidłowej interpretacji przepisów i sposobów postępowania w nietypowych przypadkach.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 18.12.2014 r., poz. 1836).

Terminy związane z egzaminami na uprawnionego diagnostę samochodowego ulegają wydłużeniu do upływu 90 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii, który obowiązywał jako ostatni zgodnie z § 18a dodanym przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.899) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836) z dniem 22 maja 2020 r.
dotyczy to:
- 6 miesięcznego okresu od dnia uzyskania pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu, który pozwala na przystąpienie to części praktycznej,
- 6 miesięcznego okresu od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z modułu I części teoretycznej, który pozwala przystąpić do niezaliczonej pozostałej części teoretycznej egzaminu.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Art. 84. ust. 2b do 2e) - wymagane wykształcenie dla kandydatów na diagnostów

Lp. częsć Tytuł szkolenia cena (w zł)
podstawowa

patronat

1 I szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska   1000  500 
2 II szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h 250  125 
3 III szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych  450  225 
4 IV szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem 450  225 
5 V

szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

  • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
  • którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
450 225
6 VI szkolenie uzupełniające dla uprawnionych diagnostów - szkolenie dobrowolne 550 275

*Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS posiadają zniżkę 50% od ceny bazowej szkolenia (j.w.)
Podstawowa - cena dla uczestnika szkolenia diagnostycznego
Patronat (rabat 50%) – cena dla uczestnika zgłoszonego przez stacje objętą Patronat ITS nad SKP

Uwaga: Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS 50% rabatu na wszystkie rodzaje szkoleń dla diagnostów

Opłata za kurs nie obejmuje zakwaterowania oraz wyżywienia.

Kierownikiem szkoleń jest mgr inż. Paweł Dziedziak tel. (022) 43 85 320

Zgłoszenia prosimy kierować do Instytutu Transportu Samochodowego za pomocą formularza zamieszczonego na niniejszej witrynie.


Biuro: (022) 43 85 320

E-mail: wieslawa.siemiatycka@its.waw.pl

Minimalny liczba uczestników szkolenia 15 osób. ITS zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.


Zapraszamy