Aktualności

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email: patronat.pl.

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email patronat.pl.

11.06.2021Czytaj więcej

Regulacja opłat z badania techniczne dopiero po wdrożeniu Dyrektywy 2014/45/UE

Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego

10.06.2021Czytaj więcej

Uzupełnienie danych (dotyczy tylko SKP pod Patronatem ITS)

Z dniem 30 czerwca 2021 zamierzamy wprowadzić nowe procedury dotyczące weryfikacji legalności stosowanego przez SKP oprogramowania „Patronat”.

19.05.2021Czytaj więcej

Przepisy ADR 2021 już opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 874 dnia 10 maja 2021 opublikowany został tekst załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR

18.05.2021Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144

w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów   technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa

09.04.2021Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego.

02.04.2021Czytaj więcej

Informacja ws. katalogu danych technicznych pojazdów – „Informator SKP, ITS - dane techniczne pojazdów”

Zachęcamy do instalacji nowej wersji „Informatora SKP, ITS - dane techniczne pojazdów”

02.04.2021Czytaj więcej

ADR 2021 - zmiany, co nowego

Z dniem 1 stycznia 2021 weszła w życie kolejna edycja przepisów ADR, które obowiązkowo muszą być stosowane od 1 lipca 2021 r. Ze względu na Covid-19 nie wprowadzono tylu zmian w ADR co zwykle i chociaż są niewielkie, to znajdziemy je prawie w każdej części umowy.

12.02.2021Czytaj więcej

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych - zmiany

Adres poczty i skrytki ePUAP oraz nr konta pozostają bez zmian, natomiast odbiorcą jest już Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

05.01.2021Czytaj więcej

Koniec okresu przejściowego związanego z "brexitem", a pojazdy z kierownicą po prawej stronie tzw. "angliki"

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem UE ale na podstawie art. 1 Ustawy o okresie przejściowym (obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.)  jest w polskim porządku prawnym traktowana jak państwo członkowskie Unii.

29.12.2020Czytaj więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego

22.12.2020Czytaj więcej

Zmiany w systemie badań technicznych nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

Na II kwartal 2021 r. zaplanowano przyjęcie projektu nr UC 48 przez Radę Ministrów.

15.12.2020Czytaj więcej