Grupa informatyczna ds. obsługi programu PATRONAT

Z Wozniak

mgr inż. Zenon Woźniak

Specjalista informatyk

tel.: (+48 22) 43 85 331

tel. kom.: +48 608 450 145

e-mail: zenon.wozniak@its.waw.pl

R szumowski

Rafał Szumowski

Specjalista informatyk

tel.: (+48 22) 43 85 333

tel.: (+48 22) 43 85 464

tel. kom.: +48 793 333 492

e-mail: rafal.szumowski@its.waw.pl

mgr Andrzej Kulesza

Specjalista

tel.: (+48 22) 43 85 348

tel.: (+48 22) 43 85 464

e-mail: andrzej.kulesza@its.waw.pl

inż. Tobiasz Mościcki

Specjalista

tel.: (+48 22) 43 85 338

tel.: (+48 22) 43 85 464

tel. kom.: +48 698 631 769

e-mail: tobiasz.moscicki@its.waw.pl

mgr Paweł Witas

Specjalista informatyk

tel.: (+48 22) 43 85 332

e-mail: pawel.witas@its.waw.pl