Aktualności

Nalepki dla strefy czystego transportu

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nalepek dotyczacych stref czystego transportu informujemy, że nie jest to obszar związany z badaniami technicznymi pojazdów.

12.08.2022Czytaj więcej

Projekt dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd i skierowany do sejmu

Projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym nr UC48 dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. a 9 sierpnia skierowany do sejmu.

10.08.2022Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów

Planowana nowelizacja przepisów związana jest z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE.

19.07.2022Czytaj więcej

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja dotycząca zbliżających się zmian będących kolejnym elementem tzw. pakietu "ułatwień i oszczędności dla kierowców".

29.06.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Określono nową specyfikację techniczną dla blankietu dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami

17.05.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego profesjonalnego

Informujemy, że rozporządzeniem MI określono nową specyfikację dla blankietu profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami.

10.05.2022Czytaj więcej

Warsztaty dla uprawnionych diagnostów samochodowych

Zapraszamy przedstawicieli SKP pod Patronatem ITS na nieodpłane szkolenia, które organizujemy w siedzibie ITS.

30.03.2022Czytaj więcej

Możliwość uzyskania dodatkowych przychodów na SKP

Zapraszamy Państwa do projektu pilotażowego, w którym możecie Państwo generować dodatkowe PRZYCHODY. Bezkosztowo i bezwarunkowo.

30.03.2022Czytaj więcej

Projekt zmian m.in. w zakresie zmian konstrukcyjnych pojazdów

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

24.03.2022Czytaj więcej

Wycofanie z ruchu samochodu osobowego i inne zmiany, aktualizacja tekstów jednolitych

Weszły w życie kolejne elementy tzw. pakietu \"ułatwień i oszczędności dla kierowców\"

03.02.2022Czytaj więcej

Od 2 lutego 2022 roku nowe zapisy dotyczące oznakowania pojazdów policji

Zmiany warunków dodatkowych w zakresie uprzywilejowania oraz oznakowania pojazdów Policji oraz Żandarmerii Wojskowej określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

24.01.2022Czytaj więcej

Pojazdy ze specjalistycznymi adaptacjami przeznaczonymi dla kierowców i pasażerów z niepełnosprawnościami - ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa a jej celem jest określenie, jakie pojazdy z adaptacjami pojawiają się w Stacji Kontroli Pojazdów do kontroli diagnostycznej.

05.01.2022Czytaj więcej