Dzienniki Urzędowe Ministra Infrastruktury

Wszystkie Dzienniki Urzędowe Ministra Infrastruktury znajdują się tutaj

Aktualny wykaz jednostek homologacyjnych znajduje się w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu