Odbyły się spotkania o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym dla diagnostów /październik-listopad 2021/

Odbyły się spotkania o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym dla diagnostów /październik-listopad 2021/ .

Tematem obrad była aktualna problematyka badań technicznych m.in. w zakresie: zmian konstrukcyjnych pojazdów, czterokołowców, obsługi programu do rejestru badań, problematyka związana z numerem identyfikacyjnym w produkcji wieloetapowej, dopuszczeniem jednostkowym oraz badaniem pierwszym pojazdu. Omawiana była również kolejna, zmieniona wersja projektu zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący m.in. nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla systemu badań technicznych pojazdów kraju członkowskiego UE.
Zwieńczeniem spotkań było forum dyskusyjne.

Materiały można pobrać TUTAJ

Galeria