Aktualności

Informacja techniczna dotycząca zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Szczegółowa analiza zmian do rozporządzenia, które będzie obowiązywało od 1 listopada 2022 r.

28.10.2022Czytaj więcej

Rusza tegoroczna kampania "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo"

22 października na SKP rozpoczyna się akcja "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo". Zapraszamy do pobrania materiałów.

21.10.2022Czytaj więcej

Opublikowano rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Dnia 10 października 2022 r. opublikowano Dziennik Ustaw poz. 2066, który wchodzi w życie 1 listopada 2022 r.

11.10.2022Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo”

W dniach 22.10, 5.11, 19.11. oraz 3.12.2022 r. dzięki Państwa udziale kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów w ramach VII edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

28.09.2022Czytaj więcej

Od 4 września 2022 r. traci ważność karta pojazdu oraz nalepka kontrolna

Od 4 września 2022 r. karta pojazdu przestaje być dokumentem, na podstawie którego można wykonać badanie techniczne pojazdu.

05.09.2022Czytaj więcej

Porównanie opłat za badania techniczne w Polsce i krajach sąsiednich

Jednym z elementów poprawy sytemu badań technicznych pojazdów w Polsce powinno być konieczne i pilne urealnienie opłat za badania techniczne pojazdów.

23.08.2022Czytaj więcej

W projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18.08.2022 r. zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej m.in. przez SKP przy przeprowadzaniu badania technicznego

W piątek, 19 sierpnia 2022 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zakładający m.in. likwidację opłat ewidencyjnych przy przeprowadzaniu badania technicznego.

22.08.2022Czytaj więcej

Nalepki dla strefy czystego transportu

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nalepek dotyczacych stref czystego transportu informujemy, że nie jest to obszar związany z badaniami technicznymi pojazdów.

12.08.2022Czytaj więcej

Projekt dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd i skierowany do sejmu

Projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym nr UC48 dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. a 9 sierpnia skierowany do sejmu.

10.08.2022Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów

Planowana nowelizacja przepisów związana jest z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE.

19.07.2022Czytaj więcej

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja dotycząca zbliżających się zmian będących kolejnym elementem tzw. pakietu "ułatwień i oszczędności dla kierowców".

29.06.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Określono nową specyfikację techniczną dla blankietu dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami

17.05.2022Czytaj więcej