Aktualności

Uzupełnienie danych (dotyczy tylko SKP pod Patronatem ITS)

Z dniem 30 czerwca 2021 zamierzamy wprowadzić nowe procedury dotyczące weryfikacji legalności stosowanego przez SKP oprogramowania „Patronat”.

19.05.2021Czytaj więcej

Przepisy ADR 2021 już opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 874 dnia 10 maja 2021 opublikowany został tekst załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR

18.05.2021Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144

w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów   technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa

09.04.2021Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzą pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego.

02.04.2021Czytaj więcej

Informacja ws. katalogu danych technicznych pojazdów – „Informator SKP, ITS - dane techniczne pojazdów”

Zachęcamy do instalacji nowej wersji „Informatora SKP, ITS - dane techniczne pojazdów”

02.04.2021Czytaj więcej

ADR 2021 - zmiany, co nowego

Z dniem 1 stycznia 2021 weszła w życie kolejna edycja przepisów ADR, które obowiązkowo muszą być stosowane od 1 lipca 2021 r. Ze względu na Covid-19 nie wprowadzono tylu zmian w ADR co zwykle i chociaż są niewielkie, to znajdziemy je prawie w każdej części umowy.

12.02.2021Czytaj więcej

Sprawozdanie z opłat ewidencyjnych - zmiany

Adres poczty i skrytki ePUAP oraz nr konta pozostają bez zmian, natomiast odbiorcą jest już Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

05.01.2021Czytaj więcej

Koniec okresu przejściowego związanego z "brexitem", a pojazdy z kierownicą po prawej stronie tzw. "angliki"

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem UE ale na podstawie art. 1 Ustawy o okresie przejściowym (obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.)  jest w polskim porządku prawnym traktowana jak państwo członkowskie Unii.

29.12.2020Czytaj więcej

Życzenia świąteczne i noworoczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego

22.12.2020Czytaj więcej

Zmiany w systemie badań technicznych nie wcześniej niż za kilka miesięcy.

Na II kwartal 2021 r. zaplanowano przyjęcie projektu nr UC 48 przez Radę Ministrów.

15.12.2020Czytaj więcej

Wchodzą w życie kolejne, grudniowe zmiany w uPord opublikowane w Dz. U. poz. 1517 z 2020 r.

4 grudnia wchodzi kolejny pakiet zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym

03.12.2020Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt zakłada, że wjazd do stref czystego powietrza będzie możliwy z nalepką wydaną przez diagnostę na stacji kontroli pojazdów.

27.11.2020Czytaj więcej