Aktualności

Projekt przepisów, w którym planuje się zmianę sposobu nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów

Ministerstwo Infrastruktury wznowiło prace nad projektem zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącym nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów. Zmiana związana jest z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla badań technicznych pojazdów. Termin przyjęcia przez Radę Ministrów nowego projektu został zaplanowany na III kwartał 2020 r.

13.08.2020Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął projekt dotyczący rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdów oraz zwrotu dowodu rejestracyjnego mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

29.07.2020Czytaj więcej

Konieczność aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP

W związku ze zmianami wprowadzonymi w CEP przypominamy o konieczności aktualizacji oprogramowania do obsługi SKP "Patronat" do wersji 14.12.

07.07.2020Czytaj więcej

Instrukcja wysyłania sprawozdania w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – CEPiK

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało rozwiązanie usprawniające proces sprawozdawczości dla podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań z pobranych, przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.

05.06.2020Czytaj więcej

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:

01.06.2020Czytaj więcej

Zestawienie wszystkich najważniejszych zmian przepisów mających związek z epidemią

Istotne przepisy odraczające terminy związane z badaniami technicznymi i działalnością SKP

27.05.2020Czytaj więcej

Nowe informacje i publikacje

Zachęcamy do korzystania z wielu nowych informacji, zamieszczonych na niniejszej witrynie internetowej

07.05.2020Czytaj więcej

Wydłużona ważność czasowej rejestracji pojazdu

Przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu oraz do 180 dni wydłużony jest termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

23.04.2020Czytaj więcej

Od 22 kwietnia wszystkie wydziały komunikacji będą funkcjonowały w pełnym zakresie lub z ew. ograniczeniami

Wydziały komunikacji mają być otwarte z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

21.04.2020Czytaj więcej

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia ws. wymiany opon na letnie w czasie epidemii

Wymiana opon jest dopuszczalna w przypadku osób, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb

15.04.2020Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok

10.04.2020Czytaj więcej