Informacja ubezpieczyciela w CEP o uszkodzenu elementów nośnych konstrukcji pojazdu

W odpowiedzi na liczne pytania i różne problemy zgłaszane  do biura Patronatu ITS nad SKP, dotyczące informacji w CEP o dokonaniu naprawy wynikającej ze szkody istotnej pojazdu przygotowaliśmy podsumowującą Informację techniczną nr 3.