Procedura przystąpienia

Aby przystąpić do Patronatu ITS muszą Państwo wykonać następujące kroki:

  • zapoznać się z ofertą Patronatu ITS i wyjaśnić ewentualne wątpliwości telefonicznie lub pisemnie pod numerami telefonów podanych w kontaktach,
  • na podstawie tego formularza zostaną sporządzone w ITS dwa egzemplarze umowy patronackiej i następnie  zostaną podpisane przez osoby reprezentujące Instytut Transportu Samochodowego (DYREKCJĘ ITS). Po podpisaniu tych umów, obydwa egzemplarze zostaną wysłane do Państwa pocztą; jeżeli Państwa dane będą niekompletne, ktoś z pracowników ITS skontaktuje się z Państwem telefonicznie, żeby uzupełnić wymagane wpisy.
  • odesłać do ITS jeden egzemplarz umowy Patronackiej podpisany przez obydwie zainteresowane strony umowy.

Umowa zacznie obowiązywać z pierwszym dniem następnego miesiąca po otrzymaniu przez ITS podpisanej umowy patronackiej przez obydwie zainteresowane strony.
Od tego momentu mogą Państwo zwracać się do nas z problemami.
W niedługim czasie po rozpoczęciu obowiązywania umowy pracownicy Biura Patronatu ITS, skontaktują się z Państwem w celu przekazania podstawowych informacji oraz omówienia sposobu przekazywania materiałów (hasło dostępu do Strefy Patronatu ITS, programy informatyczne i inne materiały).
 
UWAGA!
Jeśli nie posiadają Państwo możliwości przesłania nam formularza zgłoszenia w wersji elektronicznej, należy przesłać na adres Patronatu ITS faks, bądź pismo zawierające wymagane dane umieszczone w formularzu elektronicznym. Możemy też taki "czysty" formularz wysłać do Państwa pocztą lub faksem i po wypełnieniu można go przesłać do ITS zwrotnie w podobny sposób. W tym celu prosimy o poinformowanie nas telefonicznie o takiej potrzebie.