Aktualności

Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

W zakładce Akty Prawne udostępniamy Państwu uaktualniony tekst ujednolicony rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

15.01.2020Czytaj więcej

Teksty ujednolicone podstawowych aktów prawnych używanych na SKP

W zakładce Akty Prawne udostępniamy Państwu uaktualnione teksty ujednolicone ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

03.01.2020Czytaj więcej

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Dnia 23 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2483 ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

30.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Dnia 23.12.2019 r. pod pozycją 2482 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

27.12.2019Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego

23.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dnia 20.12.2019 r. pod pozycją 2466 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

20.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

11 grudnia 2019 r. pod poz. 2390 opublikowano nowe przepisy dotyczące czynności związanych z odczytem drogomierza, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

13.12.2019Czytaj więcej

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury opublikowany dnia 2 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

13.12.2019Czytaj więcej