Konsultacje społeczne ws. przeglądu pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji społecznych w sprawie przeglądu pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego (dyrektywy 2014/45/UE, 2014/46/UE i 2014/47/UE)

Więcej informacji można znaleźć korzystając z linku:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13132-Vehicle-safety-revising-the-EU%E2%80%99s-roadworthiness-package_en

Konsultacje społeczne dotyczące przeglądu pakietu zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych (dyrektywy 2014/45/UE, 2014/46/UE i 2014/47/UE)

Celem przeglądu jest ocena dotychczasowego działania pakietu w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz opracowanie zmian dostosowujących badania techniczne do postępu technicznego wprowadzanych elektronicznych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska. Obecne przepisy oparte są w przeważającej mierze o ocenę organoleptyczną, która będzie sukcesywnie zastępowana przez badanie z użyciem elektronicznego interfejsu pojazdu.

Spośród różnych opcji politycznych Komisja zbada różne stopnie ambitnych rozwiązań i najbardziej odpowiednie podejścia regulacyjne. Z pomocą oceny skutków regulacji będzie dalej analizować koszty i korzyści i określać zakres zmian.

Aspekty, które należy zbadać ale nie należy się do nich ograniczyć, obejmują między innymi dla dyrektywy 2014/45:

  • metody badania działania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy (ADAS) I zautomatyzowanych funkcji
  • nowe metody badania emisji spalin, ocena filtra cząstek stałych (liczniki PN) i pomiary NOx
  • nowe metody odczytywania danych pokładowych (on-board data) przechowywanych w pojazdach
  • okresowe elektroniczne badanie techniczne pojazdu (ePTI)
  • dostosowanie zakresu badania (pojazdy N1, M1, silnikowe dwu- i trzykołowce,…)
  • wymagania i środki do efektywnego zwalczania oszustw i manipulacji licznikiem przebiegu
  • obowiązkowa wymiana danych dotyczących zaświadczenia z badania w celu weryfikacji ich ważności podczas ponownej rejestracji w innym państwie członkowskim w tym aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych.