Aktualności

Opublikowano rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Dnia 10 października 2022 r. opublikowano Dziennik Ustaw poz. 2066, który wchodzi w życie 1 listopada 2022 r.

11.10.2022Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo”

W dniach 22.10, 5.11, 19.11. oraz 3.12.2022 r. dzięki Państwa udziale kierowcy będą mieli możliwość darmowego sprawdzenia świateł pojazdów w ramach VII edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

28.09.2022Czytaj więcej

Od 4 września 2022 r. traci ważność karta pojazdu oraz nalepka kontrolna

Od 4 września 2022 r. karta pojazdu przestaje być dokumentem, na podstawie którego można wykonać badanie techniczne pojazdu.

05.09.2022Czytaj więcej

Porównanie opłat za badania techniczne w Polsce i krajach sąsiednich

Jednym z elementów poprawy sytemu badań technicznych pojazdów w Polsce powinno być konieczne i pilne urealnienie opłat za badania techniczne pojazdów.

23.08.2022Czytaj więcej

W projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18.08.2022 r. zaproponowano zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej m.in. przez SKP przy przeprowadzaniu badania technicznego

W piątek, 19 sierpnia 2022 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zakładający m.in. likwidację opłat ewidencyjnych przy przeprowadzaniu badania technicznego.

22.08.2022Czytaj więcej

Nalepki dla strefy czystego transportu

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nalepek dotyczacych stref czystego transportu informujemy, że nie jest to obszar związany z badaniami technicznymi pojazdów.

12.08.2022Czytaj więcej

Projekt dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd i skierowany do sejmu

Projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym nr UC48 dotyczący nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów został przyjęty przez rząd 26 lipca 2022 r. a 9 sierpnia skierowany do sejmu.

10.08.2022Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu i sposobu wykonywania badań technicznych pojazdów

Planowana nowelizacja przepisów związana jest z wdrożeniem dyrektywy 2014/45/UE.

19.07.2022Czytaj więcej

Od 4 września 2022 r. nie będą już wydawane karty pojazdu i nalepki kontrolne

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się informacja dotycząca zbliżających się zmian będących kolejnym elementem tzw. pakietu "ułatwień i oszczędności dla kierowców".

29.06.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Określono nową specyfikację techniczną dla blankietu dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami

17.05.2022Czytaj więcej

Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego profesjonalnego

Informujemy, że rozporządzeniem MI określono nową specyfikację dla blankietu profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami.

10.05.2022Czytaj więcej

Warsztaty dla uprawnionych diagnostów samochodowych

Zapraszamy przedstawicieli SKP pod Patronatem ITS na nieodpłane szkolenia, które organizujemy w siedzibie ITS.

30.03.2022Czytaj więcej