Zespół autorski

Paweł Dziedziak

Wojciech Jarosiński

Andrzej Kulesza

Tobiasz Mościcki

Tomasz Nielepkowicz

Ireneusz Reizer

Adam Sowiński

Rafał Szumowski

Zenon Woźniak