Zespół autorski

Paweł Dziedziak

Wojciech Jarosiński

Andrzej Kulesza

Tobiasz Mościcki

Rafał Maciejewski

Tomasz Nielepkowicz

Adam Sowiński

Rafał Szumowski

Zenon Woźniak