Aktualności

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Dnia 23 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2483 ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

30.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

Dnia 23.12.2019 r. pod pozycją 2482 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza

27.12.2019Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego

23.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Dnia 20.12.2019 r. pod pozycją 2466 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

20.12.2019Czytaj więcej

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej

11 grudnia 2019 r. pod poz. 2390 opublikowano nowe przepisy dotyczące czynności związanych z odczytem drogomierza, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

13.12.2019Czytaj więcej

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury opublikowany dnia 2 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

13.12.2019Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Nowy rodzaj badania dodatkowego w rozporzadzeniu o sposobie i zakresie przeprowadzania badań: skierowane przez starostę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) albo wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy

05.12.2019Czytaj więcej

Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Sankcje za nieprzerejestrowanie pojazdu sprowadzonego z obszaru Unii Europejskiej. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

05.12.2019Czytaj więcej

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury od 15 listopada 2019 r.

Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

04.12.2019Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

Od połowy 2022 r. wszystkie nowe samochody wprowadzane na rynek unijny będą musiały być wyposażone w zaawansowane systemy bezpieczeństwa związane z wdrożeniem specjalnych środków zapobiegających wypadkom śmiertelnym i obrażeniom wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego znajdujących się poza pojazdem, takich jak kierowcy jednośladów i piesi.

18.11.2019Czytaj więcej