Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt zakłada, że wjazd do stref czystego powietrza będzie możliwy z nalepką wydaną przez diagnostę na stacji kontroli pojazdów.

27.11.2020Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany mają dotyczyć kwestii ogranicznika prędkości, wydawania odstępstw od warunków technicznych oraz wymiany drogomierza.

19.11.2020Czytaj więcej

Do sprzedania działająca Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Kontakt: Nowy Dwór Mazowiecki ul. Graniczna 12; tel.: 601 243 690

14.11.2020Czytaj więcej

Materiały i prezentacje ze szkoleń regionalnych pt.: "BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 2020"

Niniejszym udostępniamy Państwu materiały, z których korzystaliśmy podczas prowadzenia szkoleń

27.10.2020Czytaj więcej

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczący m.in. nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów

Planowane zmiany związane są z koniecznością dostosowania do dyrektywy 2014/45/UE, która określa minimalne wymagania dla badań technicznych pojazdów.

22.10.2020Czytaj więcej

Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo

Rozpoczęła się piąta edycja ogólnopolskiej kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach

22.10.2020Czytaj więcej

Opublikowano projekty rozporządzeń w związku z ostatnimi zmianami do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Projektowane rozporządzenia mają na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), które wchodzą w życie z dniem 4 grudnia 2020 r.

19.10.2020Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP