Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym /październik-listopad 2021/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką badań technicznych do wzięcia udziału w jednym z siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo konferencyjnym.

Aktualności

Konsultacje społeczne ws. przeglądu pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji społecznych w sprawie przeglądu pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego (dyrektywy 2014/45/UE, 2014/46/UE i 2014/47/UE)

13.10.2021Czytaj więcej

„Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo”

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego wraz z Partnerami (GITD, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów, Polskim Związkiem Motorowym, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, firmami Screen Network oraz Yanosik) inaugurują szóstą edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

01.10.2021Czytaj więcej

Szkolenia regionalne październik, listopad 2021; formularz zgłoszenia

Zapraszamy na cykl siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym, które planowane są na przełom października i listopada br. Formularz zgłoszenia.

18.08.2021Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowy - Macedonia

Instytut Transportu Samochodowego wzorem lat ubiegłych, organizuje zagraniczny wyjazd szkoleniowy w dniach 23-30 września 2021 r. (osiem dni) dla przedstawicieli SKP do Macedonii Północnej.

28.07.2021Czytaj więcej

Nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR tzw. "czerwonego paska"

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Poprzednio wydane dokumenty zachowują swoja ważność.

29.06.2021Czytaj więcej

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email: patronat.pl.

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email patronat.pl.

11.06.2021Czytaj więcej

Regulacja opłat z badania techniczne dopiero po wdrożeniu Dyrektywy 2014/45/UE

Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego

10.06.2021Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP