Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym /październik-listopad 2021/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką badań technicznych do wzięcia udziału w jednym z siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo konferencyjnym.

Aktualności

Szkolenia regionalne październik, listopad 2021; formularz zgłoszenia

Zapraszamy na cykl siedmiu regionalnych spotkań o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym, które planowane są na przełom października i listopada br. Formularz zgłoszenia.

18.08.2021Czytaj więcej

Wyjazd szkoleniowy - Macedonia

Instytut Transportu Samochodowego wzorem lat ubiegłych, organizuje zagraniczny wyjazd szkoleniowy w dniach 23-30 września 2021 r. (osiem dni) dla przedstawicieli SKP do Macedonii Północnej.

28.07.2021Czytaj więcej

Nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR tzw. "czerwonego paska"

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Poprzednio wydane dokumenty zachowują swoja ważność.

29.06.2021Czytaj więcej

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email: patronat.pl.

Ostrzeżenie antywirusowe, dotyczy skrzynki email patronat.pl.

11.06.2021Czytaj więcej

Regulacja opłat z badania techniczne dopiero po wdrożeniu Dyrektywy 2014/45/UE

Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po prawidłowym wdrożeniu wyżej wymienionej dyrektywy do polskiego porządku prawnego

10.06.2021Czytaj więcej

Uzupełnienie danych (dotyczy tylko SKP pod Patronatem ITS)

Z dniem 30 czerwca 2021 zamierzamy wprowadzić nowe procedury dotyczące weryfikacji legalności stosowanego przez SKP oprogramowania „Patronat”.

19.05.2021Czytaj więcej

Przepisy ADR 2021 już opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 874 dnia 10 maja 2021 opublikowany został tekst załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR

18.05.2021Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/535 z dnia 31 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144

w odniesieniu do jednolitych procedur i specyfikacji technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów   technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnych cech konstrukcyjnych i bezpieczeństwa

09.04.2021Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury

Wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych, wzór wniosku o odstępstwo

Transportowy Dozór Techniczny

Odbiory stacji, wnioski, egzaminy diagnostów

Urząd Dozoru Technicznego

Dżwigniki, podesty, windy, urządzenia do przemieszczania osób niepełosprawnych

Instytut Transportu Samochodowego

Certyfikowane wyposażenie SKP

CEPiK

Certyfikaty dla SKP