Informator danych technicznych pojazdów - dane techniczne ITS

 

Katalog ITS

Informator SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" dostępny jest tylko w wersji online tzn. niezbędne jest połączenie z internetem podczas pracy z aplikacją
Cennik
Informator „ITS - dane techniczne pojazdów” wersja elektroniczna
(aplikacja z dostępem do bazy online)
Opłata licencyjna wpisowa: 400 zł
Opłata licencyjna kwartalna: 392 zł
UWAGA: Stacje Kontroli Pojazdów pod Patronatem ITS posiadają dostęp do Informatora SKP "ITS - dane techniczne pojazdów" BEZPŁATNIE.

Aby zainstalować katalog danych technicznych o nazwie: "Informator dane techniczne pojazdów ITS" należy z dołu strony pobrać i zainstalować najnowszą jego wersję.

W celu uruchomienia programu konieczne są dane do logowania, które otrzymają Państwo po zapisaniu się do Patronatu lub zakupie licencji.

Osoba do kontaktu dla kontrahentów spoza Patronatu:

Łukasz Mórawski telefon: 22 43 85 336  email: lukasz.morawski@its.waw.pl

Kontrahenci zainteresowani zawarciem umowy na dostęp do Informatora na zasadach komercyjnych (nie będące członkiem Patronatu ITS nad SKP) proszeni są o wypełnienie i odesłanie dwóch egzemplarzy umowy na adres ITS.

Obecnie najnowszą wesją przeznaczoną dla użytkowników na Stacjach Kontroli Pojazdów jest wersja 10.1.3, oraz wersja 10.1.4, obie na bieżąco uzupełniane o dane techniczne nowych pojazdów.