Szkolenia, wyjazdy zagraniczne

MACEDONIA PÓŁNOCNA

23-30 wrzesień 2021

Liczba ludności Macedonii wynosi 2 mln ludzi a zarejestrowanych jest ok. 300 000 pojazdów (prawie drugie tyle jeździ na zagranicznych numerach rejestracyjnych, głównie albańskich i bułgarskich). Stacja kontroli pojazdów przez nas wizytowana, znajdowała się w mieście Ochryd mającym 42 tysiące mieszkańców.
W Macedonii stacje kontroli pojazdów znajdują się w rękach prywatnych. W mieście Ochryd są cztery SKP.
Do roku 2006 były tylko 2 instytucje odpowiadające za przeglądy techniczne pojazdów, po 2006 uwolniono rynek i powstało do dziś ok. 250-300 prywatnych stacji kontroli pojazdów.
Badanie pojazdu do 3,5 tony kosztuje 20 euro czyli 1200 denarów (z podatkiem 18 %) corocznie, opłata za sprawdzenie instalacji gazowej to 50 euro – płatne raz na 10 lat. Cena urzędowa za badanie techniczne funkcjonuje od niedawna (mniej więcej od 2020 roku).
Obecnie na SKP jest wprowadzana Dyrektywa 2014/45. Spośród wszystkich badań technicznych około 15 % ma wynik negatywny,
Wjazd na SKP jest monitorowany i archiwizowany przez rok. Dokumenty są archiwizowane przez 10 lat.
Stanowiska kontrolne i urządzenia linii diagnostycznych są takie jak w Polsce: uniwersalne lub dedykowane do motocykli, pojazdów do 3,5 t i powyżej. Urządzenia rolkowe mają możliwość dociążania osi pojazdu. Ciągniki rolnicze mogą być kontrolowane u użytkownika pojazdu za pomocą opóźnieniomierza. Wybrane stacje mogą wykonywać badania pojazdów z instalacją gazową.  Większość urządzeń jest połączona z komputerem. Nie ma przyrządu do sprawdzania ustawienia kół pojazdów, nie wykonuje się badań specjalistycznych po wypadku. Pojazdami po wypadku zajmują się agencje ubezpieczeniowe i policja, a następnie po naprawie podlegają zwykłemu badaniu okresowemu.
Raz do roku wszystkie warunki lokalowo sprzętowe są weryfikowane centralnie przez urząd ze stolicy Skopje.
Specjalny posterunek policji, który znajduje się przy stacji kontroli pojazdów ostatecznie weryfikuje opłacone podatki, przegląd techniczny i na tej podstawie rejestruje pojazd wpisując go do swojej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Baza ta na dzień naszej wizyty nie była dostępna dla wszystkich patroli policji na drodze (brak ogólnie dostępnego centralnego rejestru pojazdów).
Stacja kontroli pojazdów, którą odwiedziliśmy wykonuje od 8 do 10 tysięcy badań rocznie, wcześniej było to 10 do 15 tysięcy, w okresie ostatnich kilku lat liczba stacji warosła a badań spadła.
Aby zostać diagnostą należy mieć minimum średnie wykształcenie techniczne (mechanik lub elektryk) i ukończyć specjalistyczny kurs w stolicy Skopje. Aktualnie nie ma obowiązku odbywania szkoleń uzupełniających.

Galeria