Przepisy ADR 2021 już opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 874 dnia 10 maja 2021 opublikowany został tekst załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.
Przepisy ADR weszły w życie 1 stycznia 2021 r. a wymóg ich stosowania obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
O zmianach i nowościach informowaliśmy Państwa już wcześniej w Atualnościach i Informacji technicznej ADR 2021 - zmiany, co nowego .

Jednocześnie informujemy, że dnia 23 kwietnia 2021 roku pod pozycją 756 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wymienione akty prawne są dostępne na naszj witrynie w zakładce Akty prawne.