Uzupełnienie danych (dotyczy tylko SKP pod Patronatem ITS)

Z dniem 30 czerwca 2021 zamierzamy wprowadzić nowe procedury dotyczące weryfikacji legalności stosowanego przez SKP oprogramowania „Patronat”, w związku z porządkowaniem naszych baz zwracamy się z prośbą o podanie następujących danych:

  • Nazwa Firmy
  • Wyróżnik SKP
  • Nr licencji oprogramowania
  • Nr Umowy patronackiej
Uzupełnienie danych dotyczy tylko stacji będących pod Patronatem ITS czyli posiadających numer umowy patronackiej : xxxx/ZDO/rok .

W razie wątpliwości przy ustalaniu numeru umowy prosimy o kontakt: tel. 22 43 85 200 lub patronat@its.waw.pl .

Dane prosimy przekazać poprzez wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza elektronicznego.