ADR 2021 - zmiany, co nowego

Z dniem 1 stycznia 2021 weszła w życie kolejna edycja przepisów ADR, które obowiązkowo muszą być stosowane od 1 lipca 2021 r. w 50 krajach, które przystąpiły do porozumienia.
Ze względu na Covid-19 nie wprowadzono tylu zmian w ADR co zwykle i chociaż są niewielkie, to znajdują się prawie w każdej części umowy.
Zmianie uległa sama nazwa. Coraz więcej krajów spoza Europy staje się sygnatariuszami ADR, a zmiana nazwy jest również wyrazem woli, by regulacje ADR znalazły zastosowanie we wszystkich krajach. Dotychczasowa „Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)” od 1 stycznia 2021 r nazywa się„ „Umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)”.
Przykładowe zmiany:
Na liście towarów niebezpiecznych pojawiły się tylko cztery nowe numery UN:
•    UN0511 - DETONATORY, ELEKTRONICZNE programowalne do śrutowania.
•    UN0512 - DETONATORY, ELEKTRONICZNE programowalne do śrutowania.
•    UN0513 - DETONATORY, ELEKTRONICZNE programowalne do śrutowania.
•    UN3549 - ODPADY MEDYCZNE, KATEGORIA A, DOTYCZĄCE LUDZI, STAŁE lub ODPADY MEDYCZNE, KATEGORIA A, DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE ZWIERZĄT, stałe.

Szczegółowy wykaz zmian znajdą Państwo po zalogowaniu w dziale Informacja techniczna - FAQ - ADR. Bezpośredni link znajduje się TUTAJ.