Wyjazd szkoleniowy - Macedonia

Instytut Transportu Samochodowego wraz z firmą „Centrum Edukacyjno-Turystyczne Magdalena Matys” z Białegostoku wzorem lat ubiegłych, organizuje zagraniczny wyjazd szkoleniowy w dniach 23-30 września 2021 r. (osiem dni), dla przedstawicieli SKP oraz osób związanych ze środowiskiem badań technicznych pojazdów. Proponujemy Państwu zapoznanie się z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego wykorzystywanymi w Macedonii Północnej oraz analizę porównawczą do rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce. Koszt wyjazdu wynosi 4230 zł od osoby.
Zgłoszenie prosimy składać na wypełnionych przez Państwa „Kartach zgłoszenia”, załączonych do niniejszego pisma do dnia 15 sierpnia 2021 r. (krótki termin związany z rezerwacją biletów lotniczych).
Potwierdzeniem zgłoszenia, oprócz przesłania ww. karty, będzie dokonanie przez Państwa wpłaty zaliczki w wysokości 1300 zł na poczet rezerwacji lotniczej do dnia 23 sierpnia 2021 r.
Powyższą kartę, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu Centrum Edukacyjno-Turystyczne Magdalena Matys +48 692 499 766, prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki do dnia 15 sierpnia 2021 r. (nr konta podany w karcie zgłoszenia) na adres e-mail: biuro@krzysztofmatys.pl i dodatkowo patronat@its.waw.pl. Pozostałą kwotę za uczestnictwo w wyjeździe należy uregulować do 23 sierpnia 2021 r.
O udziale w wyjeździe szkoleniowym  decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku uczestnictwa w powyższym wyjeździe więcej niż jednej osoby z Państwa firmy prosimy o podanie danych każdej z nich na oddzielnych kartach.
W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. nr: +48 692 499 766 lub 22/438 52 00 lub 22/438 54 68.