Nowa specyfikacja dla blankietu dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego

Informujemy, że określono nową specyfikację techniczną dla blankietu dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego, celem lepszego zabezpieczenia przed ew. fałszerstwami. Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w Dz. U. poz. 989 z 2022 r. Nowy, lepiej zabezpieczony dokument dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego obowiązuje od 16 maja 2022 r., wcześniej był on określony w załączniku nr 3 i 8 do rozporządzenia opublikowanego w Dz.U. poz. 2355 z 2017 r.  Ogólny wygląd i wzór pozostał taki sam ale wprowadzono wykaz zabezpieczeń m.in.: papier półsyntetyczny, włókna zabezpieczające widziane w świetle dziennym jak i ultrafioletowym, nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym itp. Dokument zgodny z wcześniejszą specyfikacją zachowuje ważność przez okres, na jaki zostały wydany.

Zgodnie z § 4 przedmiotowego rozporządzenia (Dz. U. poz. 989 z 2022 r.):
§ 4. Organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wyprodukowane:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych – nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.;
2) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z § 5 przedmiotowego rozporządzenia (Dz. U. poz. 989 z 2022 r.):
Blankiety pozwoleń czasowych zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzadzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń, nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 rDowód rejestracyjny zgodny z nową specyfikacją, od dotychczasowego różni się tylko zabezpieczeniami i podłożem, wzór pozostał ten sam (podstawa prawna Dz.U. poz.989 z 2022 r.):
II. Opis:
A. Informacje ogólne:
1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.
2. Format dokumentu: 105 × 218 mm (po złożeniu 105 × 73 mm).
3. Podłoże: papier półsyntetyczny.
4. Strony 1, 5 i 6 laminowane.
5. Na stronie 5 znajdują się pola przeznaczone na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB służącego do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
B. Wykaz zabezpieczeń:
1. Zabezpieczenia w papierze:
a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,
b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny – naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,
c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),
c) tło giloszowe z drukiem irysowym,
d) element irydyscentny w formie paska zawierającego powtarzające się negatywowe litery PL w owalu,
e) element wykonany techniką druku stalorytniczego z efektem kątowym z napisem o treści PL RP PL,
f) mikrodruk pozytywowy o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (staloryt),
g) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3. Inne zabezpieczenia:
a) numeracja i personalizacja wykonywane centralnie metodą druku laserowego,
b) skorelowany z grafiką perforowany laserowo numer rejestracyjny pojazdu,
c) folia laminująca w sposób trwały zintegrowana z podłożem

Pozwolenie czasowe zgodne z nową specyfikacją, od dotychczasowego różni się tylko zabezpieczeniami i podłożem, wzór pozostał ten sam (podstawa prawna Dz.U. poz.989 z 2022 r.):
A. Informacje ogólne:
1. Forma dokumentu: dokument dwustronny.
2. Format dokumentu: 105 × 73 mm.
3. Podłoże: papier półsyntetyczny.
B. Wykaz zabezpieczeń:
1. Zabezpieczenia w papierze:
a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,
b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny – naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,
c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,
d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,
e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,
b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),
c) tło giloszowe z drukiem irysowym,
d) element irydyscentny w formie napisu PC,
e) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.
3. Inne zabezpieczenia:
a) numeracja wykonywana w technice typografii