Informacja techniczna dotycząca zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową analizą zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2066) , które będzie obowiązywało od 1 listopada 2022 r.

Z treścią informacji można zapoznać się tutaj.