Od 1 stycznia 2023 zmiany w warunkach technicznych pojazdów

Dnia 28 grudnia 2022 r. pod poz. 2803 opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zmiany dotyczą mi. in.:

  • wprowadzenia definicji pojazdu bezemisyjnego i ciężkiego pojazdu bezemisyjnego,
  • nowych wymagań oraz aktualizacji i doprecyzowania dotychczasowych zapisów dla pojazdów, w których przeprowadzono zmiany konstrukcyjne zmieniające ilość siedzeń,
  • korekt zapisów dotyczących wymiarów i mas,
  • korekt zapisów dotyczących oświetlenia,
  • korekt zapisów dotyczących hamulców,
  • korekt zapisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych w autobusach,
  • wprowadzenia obowiązku posiadania prędkościomierza i drogomierza dla motorowerów zarejestrowanych po raz pierwszy z dniem 1 stycznia 2016 r.
Szczegółową informację dotyczącą przedmiotowego rozporządzenia, która będzie uzupełniona w pierwszych dniach stycznia umieściliśmy tutaj.