Opublikowano rozporządzenie ws. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Dnia 10 października 2022 r. opublikowano w dzienniku ustaw pod poz. 2066 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 listopada 2022 r.


Niektóre zmiany:

  • usunięto kartę pojazdu z listy dokumentów używanych do identyfikacji pojazdu stosowanych podczas badania technicznego,
  • wprowadzono nowe nazewnictwo typów usterek,
  • wprowadzono możliwość wyboru tylko jednego typu usterki do danej niezgodności czy niesprawności,
  • usunięto usterki związanych z nalepką kontrolną,
  • wprowadzono nową usterkę dotyczącą niedostosowania wielkości tablicy rejestracyjnej do miejsca na niego przeznaczonego co jest związane z wdrożeniem zapisów art. 60 ust. 1 pkt. 3b) uPord,
  • wprowadzono nową usterkę drobną o treści: "Nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu.",
  • wprowadzono nowy obowiązek sprawdzania systemu eCall jeżeli powinien być zamontowany zgodnie z homologacją, a brak systemu lub jego elementu ma stanowić usterkę istotną.

Co najistotniejsze dla właścicieli stacji kontroli pojazdów, nowe zapisy rozporządzenia a w szczególności te dotyczące sposobu wykonania pomiarów, nie powodują konieczności modyfikacji urządzeń dotychczas stosowanych.

W przypadku czytników informacji diagnostycznych do układu OBD II / EOBD (szczególnie tych najstarszych) warto sprawdzić, czy za pomocą naszego urządzenia jesteśmy w stanie wykonać procedurę badania dla samochodów lekkich o zapłonie samoczynnym począwszy od Euro 4 (rozporządzenie wprowadza konieczność badania tych pojazdów zarówno czytnikiem jak i dymomierzem).

Dokładną analizę zmian przedstawimy Państwu w najbliższym czasie zarówno na naszej witrynie jak i na spotkaniach regionalnych, na które serdecznie zapraszamy.