Informacja ws. oczekiwanych zmian w przepisach

W związku z powtarzającymi się pytaniami o obowiązek archiwizacji zdjęciowej podczas badań technicznych oraz inne zmiany związane z wejściem w życie zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym informujemy, że w przewidywanym w styczniu 2023 terminie nie weszły one w życie i na dzień dzisiejszy jest nie do przewidzenia kiedy zaczną obowiązywać. W chwili obecnej Sejm nie pracuje nad przedmiotowym projektem.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi w ADR 2023. Z dniem 1 stycznia 2023 weszła w życie kolejna edycja przepisów ADR, które obowiązkowo muszą być stosowane od 1 lipca 2021 r. Nowy tekst ADR nie jest jeszcze opublikowany w dzienniku ustaw.