Do badania technicznego nie potrzebujemy już dowodu rejestracyjnego, gdy jest on zatrzymany

Dziennikiem Ustaw z 7 lutego 2023 r. poz. 248  wprowadzono zmiany do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
Na podstawie ww. aktu prawnego od dnia 8 lutego 2023 r. w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego można wykonać czynności identyfkacjyjne pojazdu podczas badania technicznego na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów.

Przypominamy, że stacja kontroli pojazdów po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie może go zwrócić. Zatrzymany dokument należy wówczas przesłać niezwłocznie organowi, który go wydał. Z przedmiotową informacją techniczną można zapoznać się tutaj.