Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury ws. zmian konstrukcyjnych

Ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury ws. zmian konstrukcyjnych w kontekście zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym, które obowiązują od 1 lipca 2023 r. można zapoznać się tutaj.