Zmiany w przepisach od 1 lipca 2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. zaczynają obowiązywać następujące zmiany:

  • zniesienie opłaty ewidencyjnej,
  • ustawowy obowiązek potwierdzenia przez Dyrektora TDT lub jednostkę przez niego wyznaczoną niektórych zmian konstrukcyjnych,
  • do 30 czerwca 2023 r. można stosować przepisy ADR w wersji z 2021 r. (ADR 2021) albo przepisy ADR w wersji z 2023 (ADR 2023), a od 1 lipca – wyłącznie ADR 2023.
O zmianach do przepisów ADR można przeczytać tutaj , a z treścią ADR 2023 można zapoznać się tutaj .
 
Informujemy również, że opublikowany został tekst jednolity zawierający akty prawne dotyczące opłat za badania techniczne. Proponujemy wydrukować i podmienić na tablicy na SKP.
 
Przy okazji chcielibyśmy poinformować, że niebawem opublikujemy informację techniczną dotyczącą problematyki badań technicznych pojazdów modułowych.