Badania techniczne ciągników rolniczych poza SKP

Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720) wprowadzono zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
W rozdziale 3 "Badania techniczne pojazdów" planuje się umożliwienie przeprowadzenia badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami poza budynkiem SKP.
W związku z powyższym, minister właściwy do spraw transportu został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, w której mogą być przeprowadzane badania techniczne takich pojazdów, wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzenia tych badań oraz wzoru wniosku o przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów

Informujemy, że zostały opublikowane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,
  • w sprawie minimalnych wymagań dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze wraz z uzasadnieniami i oceną skutków regulacji.
Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo TUTAJ.

Przypominamy, że na spotkaniach o charakterze konferencyjno - szkoleniowym, które odbyły się:

  • 28-29 września 2023 r. w hotelu Nad Pisą w Piszu,
  • 5-6 października 2023 r. w hotelu Weronika Inn w Suchym koło Poronina oraz,
  • 12-13 października 2023 r. w Hotelu Windsor w Jachrance,

informowaliśmy Państwa m.in. o planowanych zmianach dotyczących badań ciągników rolniczych poza budynkiem SKP.

Link do prezentacji.