Koniec fizycznego zatrzymywania dowodu rejestracyjnego już blisko

W parlamencie przygotowywany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.
Planowane zmiany mają wprowadzić możliwość natychmiastowego elektronicznego zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez SKP bez konieczności czekania na odbiór fizycznego dokumentu w starostwie. Obecnie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego wiąże się z zatrzymaniem fizycznego dokumentu i przekazaniem go do starosty. Stacje kontroli pojazdów są jedynym podmiotem, który realizuje procedurę w taki sposób. Jednocześnie stacje mają uprawnienie do elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego po elektronicznym zatrzymaniu. Dlatego aby uprościć procedurę planuje się umożliwienie stacjom
kontroli pojazdów elektronicznego zatrzymania dowodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot dowodu rejestracyjnego następuje po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania. Obywatele po dokonaniu odpowiedniej naprawy w pojeździe będą mogli od razu ubiegać się o zwrot w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie (a nie jak obecnie u starosty).
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce uprawnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów elektroniczne zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego.

Ze szczegółami mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Zmiana będzie wiązać się z koniecznością zmian w innych aktach prawnych dotyczacych SKP, o czym będziemy Państwa informować.