Zniesienie opłaty ewidencyjnej planowane jest od 1 lipca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi opłatę ewidencyjną.

Publikacja ustawy planowana jest na 20 czerwca br., co oznacza, że z dniem 1 lipca 2023 r. zniesione zostają opłaty ewidencyjne, które były pobierane i przekazywane przez Stacje Kontroli Pojazdów na rachunek funduszu – CEPiK, tym samym zniesiony zostaje również obowiązek przekazywania sprawozdań z ww. opłat ewidencyjnych.