Koniec fizycznego zatrzymywania dowodów rejestracyjnych

Obecnie zatrzymanie dowodu rejestracyjnego na SKP wiąże się z zatrzymaniem fizycznego dokumentu i przekazaniem go niezwłocznie do starosty.
Stacje kontroli pojazdów są jedynym podmiotem, który realizuje procedurę w taki sposób. Jednocześnie stacje mają uprawnienie do elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego po elektronicznym zatrzymaniu.
Od 1 czerwca użytkownik pojazdu po dokonaniu odpowiedniej naprawy w pojeździe będzie mógł od razu ubiegać się o zwrot dowodu rejestracyjnego w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie (a nie jak obecnie u starosty).
Nowa procedura zatrzymania i zwrotu jest związana z wejściem w życie zapisu, który został wprowadzony ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394), która zmieni m. in. ustawę Prawo o ruchu drogowym w art. 132 (zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych). Datę wejścia w życie uzależniono od daty wdrożenia odpowiednich rozwiązań technicznych w CEPiK.

Więcej w informacji technicznej.