Podniesienie opłat za badania techniczne

Publikujemy stanowisko Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie dramatycznej sytuacji polskich przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wykonujących obowiązkowe badania techniczne pojazdów.

Stanowisko to zostało przyjęte na posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Treść stanowiska (oryginał w załączniku):

" Na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2024 r. Senacka Komisja Infrastruktury zapoznała się ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury oraz opiniami przedstawicieli branży na temat funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.
 Komisja Infrastruktury uznaje za konieczne przeprowadzenie w pierwszej kolejności pilnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego wysokość opłat za badania techniczne pojazdów ustalając  zgodnie  z ustawową  wytyczną  wysokość  stawek  w oparciu o rzeczywiste koszty prowadzenia tej działalności.
 Komisja Infrastruktury zwraca się do Ministra Infrastruktury, aby w toku kolejnych prac resortu:

  1. Wypracować zmiany do ustawy - Prawo o ruchu drogowym , stanowiące mechanizm waloryzacji opłat za badania techniczne i uwzględniający wzrastające z roku na rok koszty prowadzenia tej działalności w warunkach zmieniającej się sytuacji gospodarczej, postępu technologicznego i rozwoju motoryzacji .
  2. Zorganizować spotkania z udziałem organizacji pracodawców oraz ekspertów branży stacji kontroli pojazdów w celu wypracowania: 

- rozwiązań legislacyjnych kompleksowo rozwiązujących problemy branży,

- rozwiązań prawnych pozwalających na skuteczne implementowanie prawa europejskiego w sposób gwarantujący branży perspektywę funkcjonowania i zachowania odpowiedniej kondycji   finansowej   oraz   rozwoju   na   zmieniającym    się   rynku   motoryzacyjnym z uwzględnieniem już wprowadzanych zmian w zakresie elektromobilności i zero emisyjności transportu drogowego.

 Komisja infrastruktury apeluje do Ministra Infrastruktury o przyśpieszenie działań i zmian legislacyjnych, ponieważ zapewnienie właściwych warunków prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest niezbędne dla bezpieczeństwa pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym.
 W opinii Komisji Infrastruktury rozwiązanie problemu waloryzacji opłat za badania techniczne powinno być w najbliższym czasie priorytetem w działalności resortu infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie ponad 5 tys. przedsiębiorstw działających w branży stacji kontroli pojazdów oraz pracowników i ich rodzin."