Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

 W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:

anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji Cisco AnyConnect

Należy zastosować poniższe kroki:

1. Zalogować się na stronie sd.coi.gov.pl (nazwa użytkownika: cepik; hasło: cepik),

2. Przejść do katalogu Instalatory > VPN,

3. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2019,

4. Po rozpakowaniu pojawią się trzy pliki z certyfikatami (INFRAC2_CA, INFRAC2_CA_P, INFRAC2_CA_T), które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji,

 

- kikamy "ok" i "dalej" aż do momentu ukazania się komunikatu "certyfikat zainstalowano pomyslnie"

5. Ponownie nawiązać połączenie VPN.

 

Poprawność nawiązanego połączenia można zweryfikować w wierszu poleceń za pomocą komendy „ping hello.skp.cepik”.