Stanowisko Ministerstwa Zdrowia ws. wymiany opon na letnie w czasie epidemii

W odpowiedzi na zapytanie Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów, Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko dotyczące praktyki wymiany opon zimowych na letnie w czasie epidemii koronawirusa.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia osoby, która wykorzystują samochód do poruszania się w celach, o których mowa w § 5 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wymiana opon będzie stanowić zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (§ 5 pkt 2), gdyż od tej wymiany może zależeć bezpieczeństwo przemieszczającego się samochodem i innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku natomiast osób, które wykorzystują samochód do wykonywania czynności zawodowych dodatkowo spełniony będzie warunek, o którym mowa w § 5 pkt 1.

Podsumowując wymiana opon jest dopuszczalna w przypadku osób, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb. Wymiany opon nie wolno dokonywać podczas kwarantanny.

W załączeniu treść rozporządzenia oraz pismo Ministerstaw Zdrowia.