Zapowiedź projektu zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym

Na stronie internetowej Sejmu RP opublikowano odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera na interpelację nr 2545 zgłoszoną przez posłankę Agnieszkę Hanajczyk w sprawie bezpieczeństwa na drogach w kontekście stanu technicznego pojazdów powypadkowych.

W odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury czytamy, że: wkrótce zostanie przedstawiony nowy projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który swoim zasięgiem będzie obejmował sferę poruszoną w interpelacji a zmiana przepisów ma pozytywnie wpłynąć m. in. na:

  • poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez „uszczelnienie” systemu badań technicznych;
  • poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie średniego poziomu emisji spalin w wyniku wykrywania i eliminowania z użytkowania pojazdów z niesprawnymi układami kontroli emisji spalin oraz wyeliminowanie nieszczelności powodujących wycieki toksycznych płynów eksploatacyjnych, nieszczelności instalacji gazowych, jak również powodujących nadmierny hałas;
i dotyczyć:
  • zmiany systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, która wpłynie na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych i wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym, co podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z interpelacją i odpowiedzią można zapozanć się TUTAJ.