Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836) wynika z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), a następnie stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, w celu przeciwdziałaniu zakażeniom i chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w dniu 12 marca 2020 r. wydał Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia działań w TDT ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2).
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. TDT informuje, że zostają odwołane wszystkie egzaminy zamieszczone na stronie internetowej www.tdt.gov.pl.

Szczegóły, projekt i ścieżkę legislacyjną znajdą Państwo tutaj.