Zwrot zatrzymanego elektronicznie DR

Zwrot zatrzymanego elektronicznie DR
Problem:
Brak możliwości zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego.

Rozwiązanie:
Zweryfikuj kod zatrzymania dowodu rejestracyjnego, pobierając aktualne dane pojazdu z CEPiK. Wykonanie zwrotu DR przez SKP jest możliwe jedynie dla dokumentów zatrzymanych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym tj. z następującymi kodami:
•    PZP - pojazd zagraża porządkowi ruchu,
•    WOS - pojazd narusza wymagania ochrony środowiska,
•    BBT - brak badań technicznych,
•    NBT - nieuprawnione badanie techniczne,
•    PZB - zagrożenie bezpieczeństwa (w szczególności po wypadku drogowym).
SKP nie ma możliwości zwrotu DR przy zatrzymaniu fizycznym oraz zatrzymaniu elektronicznym z innych przyczyn np. CNOSF - dane dokumentu w CEPiK nie odpowiadają stanowi faktycznemu. W takich przypadkach czynność zwrotu DR należy oddać, tak jak dotychczas, w ręce Policji lub Wydziału Komunikacji.