Przeniesienie programu Patronat

Przeniesienie programu Patronat
Problem:
Przeniesienie programu Patronat na nowe stanowisko.

Rozwiązanie:
Pobierz i na nowym stanowisku uruchom instalator:
https://www.patronat.pl/AKTUAL/instawar/64bit.zip
Po instalacji usuń folder DIAGOGOL i skopiuj folder DIAGOGOL ze starego stanowiska na nowe (do folderu głównego C:).
Pełna instrukcja instalacji:
https://patronat.pl/AKTUAL/INSTALKI.PDF

W przypadku konfiguracji sieciowej, aby uruchomić program Patronat na kolejnych stanowiskach:
1) udostępnij folder C:DIAGOGOL na serwerze (zezwalając innym użytkownikom na modyfikowanie plików);
2) zmapuj dysk sieciowy na „końcówkach” jako dysk oznaczony literą np. F:
3) na nowej końcówce zainstaluj program Patronat (instalator powyżej), wybierając przy instalacji "Wersję sieciową" stanowiska;
4) w folderze C:DIAGOGOLINSTALUJ uruchom plik setup_CEPIK2.exe, który zainstaluje moduł komunikacyjny CEPiK Uploader do systemu CEPIK 2, wybierając podczas instalacji typ karty do tego stanowiska;
5) w Panelu sterowania systemu Windows uruchom BDE Administrator zmień alias bazy głównej BAZAGL0 poprzez zmianę ścieżki z C:DIAGOGOLGL0WNA na F:GL0WNA, alias BAZAL0R pozostaje bez zmian;
6) po uruchomieniu końcówki sieciowej zaakceptuj ewentualny komunikat o podejrzeniu wirusa i w Ustawieniach Opcji z hasłem RGBAUSER w zakładce 5 Lokalne wciśnij przycisk "Zapisz lokalne ustawienia".

Pełna instrukcja konfiguracji sieciowej: