Błąd podczas generacji lub wysyłki pliku JPK

JPK
Problem:
Błąd podczas generacji lub wysyłki pliku JPK.

Rozwiązanie:
Program Patronat umożliwia wygenerowanie jedynie części deklaracyjnej oraz ewidencji sprzedaży SKP. Pozostałe fragmenty pełnej deklaracji VAT (np. faktury zakupowe) oraz podpis i wysyłkę pliku JPK wykonaj bezpośrednio na darmowych aplikacjach udostępnionych przez MF tutaj:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/bezplatne-narzedzia/
Wybierz okno „Podgląd i edycja pliku”, następnie po uruchomieniu „Dodaj Plik+” i wskaż plik XML wygenerowany przez program Patronat. Możesz go przejrzeć, uzupełnić oraz w razie potrzeby zmodyfikować i wygenerować nowy plik XML. Możesz go również podpisać i wysłać do MF.