Zmiana numeru VIN po pobraniu danych pojazdu

Zmiana numeru VIN po pobraniu danych pojazdu
Problem:
Brak możliwości zmiany numeru VIN po pobraniu danych pojazdu z bazy CEPiK – komunikat błędu „SKP nie ma uprawnień do ingerencji w dane pojazdu pobrane z CEP”.

Rozwiązanie:
W przypadku pomyłki w numerze VIN przerwij badanie przyciskiem „F9-Anuluj” i ponownie rozpocznij badanie pobierając prawidłowy numer VIN. W programie Patronat wprowadzona jest blokada zmiany numeru VIN po pobraniu danych pojazdu. Ma to na celu wyeliminowanie pomyłek związanych z dowiązaniem badania technicznego do niewłaściwego pojazdu.

Zmiana numeru VIN po pobraniu danych