Brak połączenia VPN

VPN
Problem:
Brak połączenia VPN – komunikat błędu „AnyConnect cannot confirm it is connected to your secure gateway. The local network may not be trustworthy…”

Rozwiązanie 1:
Zainstaluj certyfikaty CA znajdujące się w folderze C:\CEPIK2\CERT_VPN, zgodnie z poniższą instrukcją (PDF)

Rozwiązanie 2:
Otwórz magazyn certyfikatów (polecenie: uruchom certmgr.msc) i z magazynu „Zaufane główne urzędy certyfikacji” usuń certyfikat „Infrastruktura” z datą wygaśnięcia 2021-05-12

Pokaż podgląd
VPN

Pliki do pobrania