Usunięcie badania technicznego z CEPiK

Usunięcie badania technicznego z CEPiK
Problem:
Badanie techniczne zostało błędnie lub omyłkowo wysłane do CEPiK.

Rozwiązanie:
W celu usunięcia badania technicznego z bazy CEPiK odblokuj KLUCZ CD (F6-Ustawienie opcji/Opcje właściwe/zakładka 1 - Ogólne) i wejdź w korektę badania. Usunięcie badania potwierdź osobistym kodem dostępu. Badanie zostanie usunięte jedynie z bazy CEPiK, pozostanie natomiast w trybie awaryjnym w lokalnym rejestrze. W polu „Uwagi” podaj powód usunięcia badania.

Usuń badanie techniczne z CEPiK