Brak pojazdu w bazie CEPiK

Brak pojazdu w bazie CEPiK
Problem:
Brak pojazdu w bazie CEPiK - komunikat błędu „Brak poszukiwanego pojazdu”.

Rozwiązanie:
Wyślij formularz niezgodności zgodnie z poniższą instrukcją:
https://www.patronat.pl/11037,pl,Formularz-niezgodnosci-CEPiK-2-0.html

Formularz niezgodności
Tryb obsługi niezgodności dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy niezgodność uniemożliwia wprowadzenie danych do ewidencji, tj.:
•    brak pojazdu w ewidencji;
•    niezgodny numer VIN – wyłącznie w przypadku, gdy diagnosta faktycznie nie jest w stanie zidentyfikować pojazdu i wskazać, dla którego pojazdu odnotowujemy badanie techniczne. Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować pojazd to przesyłamy do CEPiK badanie nawet jeżeli nr VIN zawiera błędy;
•    inne dane, które są zawarte na dowodzie rejestracyjnym – o ile faktycznie uniemożliwiają wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji.
Różnice pomiędzy danymi w dowodzie rejestracyjnym, a danymi w ewidencji, ale nie uniemożliwiające wprowadzenie danych badania technicznego do ewidencji nie mogą być podstawą do odmowy przeprowadzenia badania technicznego i przyczyną odesłania właściciela pojazdu do Wydziału Komunikacji. Tego rodzaju różnice danych należy klasyfikować jako usterkę drobną:
0.2.e)  Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu.  [UD]

W przypadku gdy po raz kolejny pojazd przyjeżdża na badanie techniczne i ponownie nie ma go w CEPie, proponujemy skierować użytkownika pojazdu do Wydzialu Komunikacji celem wprowadzenia danych do CEP.