Korekta badania po zakończeniu działalności lub zmianie właściciela SKP

Korekta badania po zakończeniu działalności lub zmianie właściciela SKP
Problem:
Korekta badania np. korekta stanu licznika po zakończeniu działalności lub zmianie właściciela SKP (zmianie wyróżnika SKP).

Rozwiązanie:
1) Wyślij pismo do KPRM + zaświadczenie z SKP z badania z informacją o popełnieniu przez SKP błędu (wartość błędna  -> wartość prawidłowa), z imiennym podpisem osoby poświadczającej stan faktyczny.
2) Dołącz skan Decyzji Starosty o zakończeniu przez SKP działalności.

Adres, pod który należy wysłać powyższe dokumenty:
Departament Ewidencji Państwowych
KPRM
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa