Błąd przy uruchomieniu programu Homologacje ITS

Homologacje ITS
Problem:
Błąd przy uruchomieniu programu Homologacje ITS.

Rozwiązanie:
Skonfiguruj silnik bazodanowy BDE (patrz C:\CEPIK2\Instrukcja - CEPiK Uploader, rozdział 5) lub uruchom program Homologacje z prawami administracyjnymi.
Załącznik CEPiK Uploader
Pełna instrukcja konfiguracji i użytkowania programu Homologacje ITS jest dostępna w folderze C:\CEPIK2\Instrukcja.